Soya khasta kachorišŸ˜

0.0 from 0 vote

Posted by :

Soya khasta kachorišŸ˜
Recipe Views72
Vegetarian Recipes
 • Food Type : Veg
 • Cook Time : 00:20
 • Cuisine : Other
 • Calories
  472kcal
 • Protein
  53gm
 • Fat
  7gm
 • Carbs
  48gm

How to make Soya khasta kachorišŸ˜

Step-1

Knead the soya flour with all carom and kalongi seeds.. add kasoori methi salt and 4 g ghee..

Step-2

Divide in 7-8 portions.

Step-3

For stuffing cut onion add sattu salt all spices, ginger garlic chillies and lemon juice.

Step-4

Take one portion of soya dough spread on ur palm and stuffed the onion sattu stuffing and make a small ball.. Do this for the rest of the dough.

Step-5

Heat appan pan and greese it with one g ghee and on low flame cook all the kachoris for 10 mins by turning around in every 2-3 mins... till it is golden brown from all side.